Miljø og vedlikehold

Miljø

Med biler og busser av nyere dato tilfredsstiller vi alle de seneste miljøkrav. Vi har i tillegg valgt kjøretøy som har et moderat utslipp av helseskadelige partikler. Med fokus på tomgangskjøring, reduksjon av dieselforbruk, skadeforebyggende arbeide, bruk av miljøvennlige renholdsartikler bidrar vi til et renere miljø.

Vedlikehold

Service og annet vedlikehold skjer på merkeverksteder. Dette sikrer at det kun blir benyttet originaldeler under vedlikehold.

Vi har også serviceavtaler som gjør at hjelpen aldri er langt unna om noe skulle skje.