Grunnet Corona-19 pandemien har vi i VIP Transport AS innført rutiner både for våre kunder og ansatte. Vi følger de retningslinjer/tiltak som myndighetene til enhver oppfordrer oss til å følge. VIP Transport AS ønsker å bidra til den nasjonale dugnaden, samt gjøre dere som kunder trygge på at vi følger de retningslinjer som er gitt fra Regjeringen og helsemyndigheter.

Tiltak som er satt inn:
o Kjøretøy blir etter hver tur vasket innvendig, sikkerhetsbelter, armlener, håndtak på dører, stolrygger, søppelkasser, bord m.m.
o Kunden setter bagasjen utenfor kjøretøyet, sjåføren laster inn.
o Sjåføren informerer om at de reisende holder minimum 1 meter avstand til medpassasjerer.
o Sjåføren bruker engangshansker ved berøring av bagasje.
o Det er sperret av første sete rad på bussene, for å holde avstand til sjåføren.
o Bakre dør på buss, benyttes til av og påstigning, sjåføren informerer om dette.
o Sjåføren er til enhver tid oppdatert på retningslinjer satt av myndighetene.

Vi ber alle reisende om å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer som myndighetene gir. VIP Transport AS takker alle reisende for at dere er med å bidrar til den nasjonale dugnaden for å minske spredning av Corona-19 (Coronavirus).

Ønsker alle en trivelig reise.