Vi kan dessverre ikke leie ut busser over 17 seter pga lovens § 10 om ‘’Utleie av motorvogn’’.

Det vil kunne forekomme at vi kan leie ut minibusser inntil 16 seter med forbehold om ledig kapasitet.