Grupper som ankommer OSL Gardermoen må henvende seg i informasjonsskranken i ankomsthallen vis a vis Peppes Pizza. Der oppgis gruppenavn og at dere skal hentes av VIP Transport AS. Vi har på forhånd informert dem om oppdraget.

Informasjonsskranken vil da kontakte bussen, som står i et bussdepot noen hundre meter fra terminalområdet. Den kommer til angitt plattform innen 3-4 minutter hvor vi møter passasjerene. Bussjåføren vil for øvrig alltid holde seg orientert om eventuelle forsinkelser.