VIP Transport AS tilbyr gjennom vår samarbeidspartner Pro Sec Professional Security AS tilrettelagte sikkerhetsløsninger for arrangementer. Med bakgrunn i økt etterspørsel innen arrangementssikkerhet kan vi legge til rette for skreddersydde løsninger for å ivareta sikkerheten. Alle oppdrag vurderes og tilrettelegges for ivaretakelse av kundens behov som fremkommer i en skisse/tilbud med anbefalte løsninger.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.