Transfer/Sightseeing

Vi kan tilby spesialpriser for turoperatører på transfer og sightseeing i Oslo området.

Vi kan i tillegg tilby biler, minibusser og turbusser på flerdagersturer ut/inn fra Oslo. I tillegg kan vi tilby sjåførguide lokalt i Oslo og mellom Oslo-Bergen/Bergen-Oslo.

Ta kontakt for nærmere informasjon.