Flerdagerstur

VIP Transport AS kan tilby biler, minibusser og turbusser på flerdagersturer.

Vi kan også ta på oss kjøring som starter i en by og avsluttes i en annen by.

Ta kontakt for mer informasjon.